Dịch vụ cho ngành của bạn

Người quản lý kiểm soát chất lượng của bạn

Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ Kiểm nghiệm (TTS)

Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ Thử nghiệm (TTS) là công ty toàn diện bên thứ 3 chuyên nghiệp, chuyên cung cấp các dịch vụ kiểm tra sản phẩm, thử nghiệm, đánh giá nhà máy và chứng nhận về kiểm soát chất lượng.

Mạng lưới dịch vụ rộng khắp của TTS bao phủ 25 quốc gia bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Việt Nam, v.v.TTS cung cấp các dịch vụ kiểm toán và đảm bảo chất lượng cao cho người mua toàn cầu, nhằm giúp khách hàng giảm thiểu rủi ro thương mại.

TTS tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn hệ thống ISO/IEC 17020 về quản lý và đã được CNAS và ILAC công nhận.Hầu hết các thành viên và kỹ sư của TTS có nền tảng kỹ thuật vững vàng đều có nhiều kinh nghiệm trong các hạng mục liên quan.

Yêu cầu báo cáo mẫu

Rời khỏi ứng dụng của bạn để nhận được một báo cáo.