Service för din bransch

Din kvalitetskontrollchef

Testing Technology Service Ltd (TTS)

Testing Technology Service Ltd (TTS) är ett professionellt heltäckande företag från tredje part och är specialiserat på att tillhandahålla tjänster för produktinspektion, testning, fabriksrevision och certifiering av kvalitetskontroll.

TTS breda nätverk av tjänster täcker 25 länder inklusive Kina, Indien, Pakistan, Vietnam och så vidare.TTS erbjuder kvalitetssäkring och revisionstjänster till globala köpare, för att hjälpa kunderna att minimera den kommersiella risken.

TTS följer strikt ISO/IEC 17020 systemstandard för ledning och har ackrediterats av CNAS och ILAC certifiering.De flesta TTS-medlemmar och ingenjörer med stark teknisk bakgrund är mycket erfarna inom de relevanta kategorierna.

Begär en provrapport

Lämna din ansökan för att få en rapport.