Servis pre váš priemysel

Váš manažér kontroly kvality

Testing Technology Service Ltd (TTS)

Testing Technology Service Ltd (TTS) je profesionálna komplexná spoločnosť tretej strany, ktorá sa špecializuje na poskytovanie služieb v oblasti kontroly výrobkov, testovania, výrobného auditu a certifikácie kontroly kvality.

Široká sieť služieb TTS pokrýva 25 krajín vrátane Číny, Indie, Pakistanu, Vietnamu a tak ďalej.TTS ponúka služby zabezpečenia vysokej kvality a auditu globálnym nákupcom, aby pomohla zákazníkom minimalizovať komerčné riziko.

TTS prísne dodržiava systémový štandard ISO/IEC 17020 pre riadenie a bol akreditovaný certifikáciou CNAS a ILAC.Väčšina členov a inžinierov TTS so silným technickým zázemím má v príslušných kategóriách bohaté skúsenosti.

Vyžiadajte si vzorový prehľad

Nechajte svoju aplikáciu, aby ste dostali prehľad.